HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO
GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 2021

ĐỔI MỚI - SÁNG TẠO - THÍCH ỨNG - HỘI NHẬP

Bắt đầu sau
Ngày
Giờ
Phút
Giây
404Nhà giáo
113Địa điểm
55Địa phương
06Bộ, Ngành

Xem trực tiếp

Các hoạt động chính

HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO
GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 2021

Cuộc thi “Thiết kế dạy học trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp”

Do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cùng với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) phối hợp tổ chức.

Triển lãm số trong giáo dục nghề nghiệp

Do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phối hợp với Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) tổ chức.

Hội thảo "Xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và người đào tạo là người của doanh nghiệp”

Do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phối hợp với Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) tổ chức.

Tọa đàm “Hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp Cơ hội và tiềm năng”

Do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phối hợp với Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) tổ chức.